คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด(โรงงานสำโรง)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
คณะผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4 กับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

Pic elearning 

Banner link

E Book banner

Contact1