กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ระยองโอเลฟันส์ จำกัด

3. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

7. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

8. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงผลิตไฟฟ้า

1.โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล

 

กลุ่มอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์

1. บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ

1. บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

3. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

4. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกช์ จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

1. บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

1. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

1. บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด