กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี

1. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลส์ จำกัด (มหาชน)

 

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงผลิตไฟฟ้า

1. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

 

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

กลุ่มอุตสาหกรรมสุรา/เบียร์

1. บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด

 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

1. บริษัท เอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

Contact1